driehoek_edited_edited.jpg

Conclusie:

Dit was mijn scriptie

In deze zes verschillende hoofdstukken hebben we een beeld gekregen van de geschiedenis van vrouwen. In het algemeen, maar ook zijn we dieper ingegaan op de levens van meerdere vrouwen. We hebben filosofen, schrijvers, wetenschappers, uitvinders, vechters, en natuurlijk kunstenaars besproken.

We weten nu wat meer over hoe het leven van vrouwen uit onze geschiedenis eruitzag. Wat normaal was en welke nieuwe dingen ze hebben kunnen bereiken.

Hoofdstuk één ging over vrouwen in het algemeen, hier keken we nog niet naar vrouwen in de kunst. In dit hoofdstuk ging het ook om vrouwen vóór de 19e eeuw.

Hoofdstuk twee vond plaats in dezelfde periode, maar daar focuste we ons op vrouwen uit de kunst. Hoe vrouwen in deze tijd binnen de kunstwereld leefden en werkten. Vanaf hoofdstuk drie hebben we gekeken hoe feminisme opkwam en zich vorderde in verschillende landen.

De eerste, tweede, derde, en vierde feministische golf hebben we in hoofdstuk drie, vier, en vijf teruggevonden. Met betrekking tot kunst weten we nu ook hoe beeld een rol speelde in de strijd voor gelijke rechten tijdens de eerste feministische golf en hoe verschillende kunstenaars hun manier van vakgebied gebruikten om feministisch werk te kunnen maken. We hebben een aantal belangrijke momenten voor vrouwen uit de geschiedenis besproken en we hebben gezien hoe al de prestaties van vroeger hebben geholpen met het vormen van de maatschappij waar we vandaag de dag in leven.

Met al deze informatie, al deze namen en prestaties is het nog de vraag wat je ermee moet doen. Zoals ik in de inleiding al benoemde, is het niet de bedoeling dat je de lange lijst met vrouwen kent en zonder problemen hun hele levensgeschiedenis kunt navertellen. Om eerlijk te zijn, zou ik dat ook niet bij iedereen kunnen. Mijn geheugen in verband met namen en data is niet heel goed, dus verwacht ik dat ook niet van anderen. Daarnaast heb ik meerdere keren benoemd dat de namen die genoemd worden in deze scriptie zijn uitgekozen vanuit persoonlijke preferentie.

Maar wat moet je dan met al deze informatie?

 

Een belangrijk punt van feminisme van de 21e eeuw is het gelijkmaken van het zogenaamde speelveld. Na jaren en jaren van het onderdrukken van vrouwen (en zij wie zich niet identificeren als man), niet-witte mensen, LHBT+ mensen, en andere minderheden waaruit onze samenleving is opgebouwd, is het nu tijd om dat recht te trekken. Niet door heteroseksuele, blanke mannen naar beneden te halen (iets waar ze wel vaak bang voor zijn), maar door de rest omhoog te halen. In mijn mening, en naar het idee van veel anderen, is dit wat feminisme is.

Maar dit kan niet zonder het te bespreken. Er zijn twee groepen die dit erg moeilijk maken. 1) Seksisten, 2) Radicale feministen. Beide groepen hebben een sterk beeld van hoe mannen en vrouwen in elkaar zitten. Deze groepen staan lijnrecht tegenover elkaar. Seksisten onderdrukken vrouwen, vinden niet dat vrouwen dezelfde rechten verdienen, vinden dat ze zich aanstellen, enzovoort. En wat velen zich niet realiseren is dat vrouwen ook seksistisch kunnen zijn. Radicale feministen worden gezien als mannenhaters (zie hoofdstuk 4).

Dat is waarom ik het werk maak wat ik maak (zie hoofdstuk 6). Om het onder de aandacht te brengen van mensen die er nog niet zoveel vanaf weten, of er gewoon niet mee bezig zijn. Ook om zij die er wel mee bezig zijn te motiveren om door te zetten. En dit is ook de reden waarom ik deze scriptie wilde schrijven.

Het is direct gelinkt aan mijn werk en het is iets waar ik me elke dag wel mee bezig houd. Hierdoor merk ik ook regelmatig dat veel mensen niet altijd weten waar het over gaat. Of mensen zijn zich er niet van bewust dat dit nog steeds een probleem is in eerste wereldlanden. Net als mijzelf een jaar of twee geleden, denken mensen dat Nederland, een redelijk vooraanstaand land is wat betreft gelijke rechten.

 

Zoals ik zei heb ik de besproken individuen gekozen op eigen interesses. Vrouwen waarvan ik vind dat meer mensen ze zouden moeten kennen. Dan verwacht ik ook niet dat je ze nu allemaal kent. Hetzelfde zou zijn wanneer jij bijvoorbeeld zegt dat je favoriete filosoof Spinoza is en dat ik dan direct Spinoza’s hele levensverhaal zou moeten weten.

Het gaat erom dat deze vrouwen allemaal een moment hadden om in het spotlicht te staan. Aan jou is nu de taak om te kiezen wie jijzelf interessant vindt. Misschien kende je er al een aantal maar heb je wat nieuws geleerd, of ga je nu toch nog even de Wikipediapagina van Barbara Kruger lezen omdat dat je toch wel interessant lijkt. Of je las over het leven van Khutulun en gaat nu even allebei de seizoen van Marco Polo kijken op Netflix. Misschien zou een vriend van je Harriet Hosmer wel interessant vinden en raad je die bij hem aan. Of misschien is je zus wel groot Beyoncé fan en kun je met haar hierover een gesprek beginnen. Ik weet het niet.

Wat ik wel weet is dat het belangrijk is om het hierover te hebben. Zo komen er nieuwe ideeën en ontwikkelingen wat betreft de vooruitgang van gelijke rechten voor iedereen. Wees je ervan bewust dat het leven van je zus, moeder, vriendin, dochter, er anders uit ziet dan dat van jou.

Veel van mijn vriendinnen zijn zo gewend geraakt aan nageroepen worden op straat of ongewenst aangeraakt worden wanneer ze uitgaan, dat ze er nauwelijks van opkijken. Mijn broer had tijdens onze pubertijd (we schelen 1,5 jaar) de gewoonte te zeggen dat ik me moest scheren wanneer hij mijn been- of okselhaar zag. Op mijn werk wordt regelmatig gesproken over vrouwen als objecten door collega’s of klanten.

Ik probeer dan tegen die wildvreemden te zeggen dat het niet normaal is dat ze me nafluiten. Maar een angst van mij is dat het dan escaleert. Ik zei dan altijd tegen mijn broer dat ik me zou scheren wanneer hij dat ook zou doen. Zo bijdehand was ik wel. Ik probeer dan mijn collega’s uit te leggen dat ik het niet fijn vind dat ze zo praten. Vaak zien ze mij dan als een pret-bederver. Na het lezen van deze scriptie hoop ik dat jij dat ook gaat doen. Zeker als je een man bent. Vrouwen hebben mannen nodig iets te kunnen veranderen. Wijs je vriend, broer, zoon of vader erop dat ze iets seksistisch zeiden. Dat ze van vrouwen in de kroeg af moeten blijven, ook al hebben ze nog grote billen. Dat ze moeten ophouden met het nafluiten van willekeurige meiden op straat die een rokje dragen.

 “So I’d like man to stand up to other to other men and to say enough violence against women, enough sexism, enough discrimination, enough of men holding all the power, enough of women and girls as second-class citizens.”

-Nikki van der Gaag

Mannen kunnen ook profiteren van feminisme. Deze opkomst is er al, en ik probeer het ook in mijn werk toe te voegen, de dubbele standaarden voor mannen en vrouwen. Met alle aandacht rond feminisme wat naar vrouwen gaat, vergeten we de sociale regels die aan mannen wordt aangeleerd (zie de inleiding en hoofdstuk 6). Vrouwen zouden te emotioneel zijn, maar jongens worden vaak opgevoed met het idee dat ze hun emoties niet mogen tonen. Vrouwen kunnen mannen hiermee helpen en steunen.

Samen kunnen we werken aan een toekomst waar iedereen gelijk is. Waar iedereen dezelfde rechten en mogelijkheden heeft. Waar vrouwen niet meer bang hoeven te zijn voor vreemde mannen die ze op straat tegenkomen. Waar je je veilig voelt om te zijn wie je bent. Dat wil je toch ook voor jezelf? Waarom niet voor anderen?